Patoloji Laboratuvarı
12 Ekim 2018

Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesinde Patoloji laboratuvarı olarak hizmet vermekte olan laboratuvarımızda; hastalıkların tanısına yönelik doku ve organların biyopsi ve ameliyat materyallerin makroskobik ve mikroskobik incelenmesinin yanı sıra servikovajinal smear ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeleri yapılmaktadır.

  

Patoloji laboratuvarımızda hastalıkların doku ve organlardan yol açtığı değişiklikler değerlendirilerek tanı konulmaktadır. Bu incelemeler doku ya da hücrelerin belirli işlemlerden geçirilerek mikroskop altında incelemesi ile yapılmaktadır. Mikroskopik inceleme ile birlikte histokimyasal ve immünohistokimyasal yöntemler uygulanmakta, hastalıkların tanı ve tedavisinde etkin şekilde yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesinde Patoloji Laboratuvar biriminde; patoloji uzman doktoru, patoloji teknisyeni ve laboratuvar teknisyeni olmak üzere hizmet vermektedir.

Hastalarımıza patoloji rapor sonucu ile ilgili bildirim tarihleri, incelenecek sıvı ya da organ örneğine göre değişmektedir. Verilen süre bilgisi ortalamalara dayalı bir veridir. Patoloji rapor sonuçları ciltlenerek arşivlenir, parafin bloklar ve lamlar arşivlerde saklanır.

Osmaniye Devlet Hastanesi Patoloji laboratuvarı konusundaki güncel gelişmeleri izlenmekte, hastalarımıza ve kliniklere bilimsel danışmanlık ve konsültan hekimlik yapmaktadır.
  • patoloji1.JPG
  • patoloji2.JPG