Nükleer Tıp
12 Ekim 2018

Birimimizde 2 nükleer tıp uzmanı, 2 teknisyen, 1 hemşire, 1 poliklinik sekreteri, 1 rapor sekreteri ve 1 temizlik personeli ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Randevu sistemi ile çalışılmaktadır.

Nükleer Tıpta  Kullanılan Terminolojık Kavramlar

 • Sintigrafi: Nükleer tıpta yapılan görüntüleme işlemine verilen isimdir.
 • Radyofarmasötik: Nükleer tıpta görüntüleme amacıyla hastalara çeşitli yollarla verilebilen (enjeksiyon veya ağızdan) düşük miktar radyoaktivite ve buna bağlanan kimyasal ilaçlardan oluşan maddelere denilir.
 • SPECT: Filmi alınacak organın çevresinden 180 veya 360 derecelik açı boyunca görüntüler alınır. Çekim sonucunda bilgisayar yardımıyla ham görüntüler işlemden geçirilir. Bu yöntemde çekilen organlar 3 boyutlu olarak incelenir.

    Nükleer tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif ilaçları(radyofarmasötik) kullanan bir tıp bilimidir. Sintigrafik tetkikler ile çeşitli hastalıkların tanısı (tiroid, kalp, böbrek, kemik doku problemlerivs.) için organların fonksiyonları fizyolojik olarak görüntülenmektedir.

       Birimimizde yapılan Nükleer Tıp Tetkikleri; 

  • MiyokardPerfüzyon SPECT (Efor testi veya farmakolojik stressle birlikte)
  • MiyokardPerfüzyon SPECT Gated (kalp duvar hareketleri, kalınlığı ve volüm değerlendirmesi yapılır)
  • Tiroid Sintigrafisi
  • TiroidUptake Sintigrafisi
  • Dinamik (DTPA) Böbrek Sintigrafisi
  • Böbrek Pakankim(DMSA) Sintigrafisi
  • Kemik Sintigrafisi (3 Fazlı, SPECT, Tüm Vücut)
  • Gastroözefagial Reflü Sintigrafisi
  • Meckel Divertikülü Sintigrafisi
  • Paratiroid Sintigrafisi