Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbirler
09 Eylül 2020

1- Kronik hastalığı olan kişilerin 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak tıbbi malzeme ve ilaç raporları yeniden geçerli kabul edilecektir. İlaç ve tıbbi malzemeler raporlarda belirtilen miktar ve dozda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen kriterlere (sistemde kronik hastalık kaydı olmak şartıyla)uygun olarak reçete edilmeksizin eczanelerden temin edilebilecektir.

2- 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak “süreli” engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilecektir. Rapor yenilemek amacıyla hastanelere müracaat etmelerine gerek yoktur.

3- Diğer rapor ve sağlık kurulu işlemleri olağan şekilde sürdürülecektir.