AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI MEDYA KAMPANYASI BAŞLADI
30 Ocak 2018


AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI MEDYA KAMPANYASI BAŞLADI
#HERİLAÇDEĞİL #DOĞRUİLAÇ
#ÇOKİLAÇDEĞİL #DOZUNDAİLAÇ
Akılcı ilaç kullanımı hastaya doğru tanının konması, sorununun dikkatlice tanımlanması, tedavi amaçlarının belirlenmesi, değişik seçenekler içinden etkinliği kanıtlanmış tedavinin seçilmesi, uygun bir reçete yazılması, hastaya açık bilgiler ve talimatlar vererek tedaviye başlanması, tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan bir programdır.

Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ilaç kullanırken doğruları uygulamak ve bilinçli olmaktır. Sağlık alanında evrensel düzeyde yetkin kurum Dünya Sağlık Örgütü’dür (DSÖ). Akılcı ilaç kullanımı konusunda Dünya Sağlık Örgütü somut bir duruş sergilemiş ve herkesçe kabul gören bir tanımlamada bulunmuştur. Buna göre akılcı ilaç kullanımı, “hastaların hastalıkları ve kendi bireysel özelliklerine uygun ilacı, uygun süre ve kullanım şekliyle, uygun maliyette almalarına yönelik kurallara uyulması” olarak tanımlanmıştır.

Akılcı ilaç kullanımı ;
• Belirlenen Doğru İlacın,
• Doğru Miktarda,
• Doğru Uygulama Yoluyla,
• Doğru Zamanlamayla,
• Yeterli Bilgilendirme Yapılarak Ve
• Maliyet Uygunluğu Da Dikkate Alınarak Kullanılması İlkelerinin Bütünüdür.

Dolayısıyla bu ilkeler ilacın üretiminden eczaneye ulaşmasına; reçeteye doktor tarafından yazılıp hasta tarafından kullanılmasına; etki ve yan etkileri bakımından dikkatli olunmasından atıklarının kuralına uygun imhasına kadar pek çok alt konu başlığı ile ilişkilendirilen “doğru”ları kapsar. Söz konusu bu doğruların yerine getirilmesinden başta hekimler olmak üzere çok sayıda kişi ve kuruma önemli sorumluluklar düşer.
Sağlık Bakanlığı tarafından antibiyotiğin yanlış ve gereksiz kullanımı konusunda eğitici ve farkındalık oluşturucu mahiyette programlar hazırlamakta ve bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından da 25 Ocak 2018-30 Ocak 2018 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
Bakanlığımız tarafından başlatılıp ilimizde de hayata geçirilen “25 Ocak-30 Ocak 2018 Akılcı Antibiyotik Kullanımı Medya Kampanyası" kapsamında kamu spotları hazırlanmış, billboardlar ve afişler gibi görseller hazırlanmış, vatandaşlarımızın rahatça görebileceği kamu ve özel sağlık tesislerinde yayınlanması sağlanacaktır.
SAĞLIKLI YAŞAM DİLERİZ...  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg