TGAP (Tasarruf Gelir Artırma Projesi)
24 Kasım 2023

TGAP'ın açılımı, Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programdır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması için Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması kararı almıştır.
Bu kapsamda; Bakanlığımızda Tasarruf Takip Ofisi kurumuş olup, söz konusu ofis marifetiyle Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlara (TGAP) yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Bu ofis marifetiyle Kuruma Özel Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri ile Ortak Mal ve Sermaye Giderleri için eylem planı hazırlanmış olup, bu planlar uygulamaya konulmuştur.