Beyin ve Sinir Cerrahi

Klinik Hakkında

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SERVİSİ

 Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Nedir?
     Nöron ve şirürji kelimelerinden türetilen nöroşirürji, genel olarak beyin ve sinir sistemi cerrahisi olarak tanımlanabilir. 
 Nöroşirürji beyin, omurilik ve periferik sinir sisteminden kaynaklanan hastalıkların yanı sıra bu dokulara bası yapan tümörlerin de tanı, takip ve tedavileri ile ilgilenir.
 Kafa ve omurilik yaralanmalarına bağlı olarak gelişen sağlık sorunlarının cerrahi yöntemle tedavileri de yine nöroşirürji bölümünün uzmanlık alanıdır. Dejeneratif disk basıları (boyun, sırt, bel fıtıkları), omurga problemleri (skolyoz), doğuştan malforme hastalıklar (hidrosefali vb.), gibi hastalıkların ilaç tedavilerine yanıt vermediği durumlarda cerrahi girişim de beyin cerrahisi tarafından yapılır.
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Hastalıkları Neden Olur?

 Beyin ve sinir cerrahisi ilgilendiren hastalıkların büyük kısmı, travmaya bağlı fraktür ve hematomlar , yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite gibi rahatsızlıklara bağlı olarak gelişir.
 Omurga hastalıklarından bazıları doğumsal kaynaklı olabilirken bazıları yaşlanma ve travmaya bağlı olarak oluşur. 
 Ayrıca, çarpma, düşme, trafik kazaları, spor yaralanmaları, silahla yaralanma gibi pek çok travmatik etken de beyin ve sinir hastalıklarının oluşmasına neden olabilir. 
Bunların dışında kişilerin mesleği, cinsiyeti ,kilosu,boyu,yaşam tarzları  ve bilinç düzeyide önemli bir etkendir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Hastalıkları Nasıl Olur?
 Beyin ve sinir cerrahisi hastalıkları travmalara bağlı olarak gelişebileceği gibi var olan diğer hastalıklara ya da genetik yatkınlığa bağlı olarak da ortaya çıkabilir.               Nöroşirürji  tarafından tanısı koyulan ve tedavisi düzenlenen hastalıklar, beyin ve omurilik dokusunda oluşan tümörlere, mevcut kanser türlerine ve diğer pek çok farklı sağlık problemine bağlı olarak gelişebilir. 
 Beyin ve sinir cerrahisi hastalıkları çoğunlukla, uyuşma, bilinç değişimi ya da kaybı, konuşma, görme kaybı, güçsüzlük, bulantı, kusma, baş dönmesi ve çok şiddetli  ağrı gibi belirtilere yol açar.

 
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Hastalıkları Tanı ve Tedavisi:
 Kişinin beyin cerrahisi bölümüne başvurması durumunda öncelikle anamnezi alınır ve ardından fiziki muayenesi yapılır. 
 Bulguların değerlendirilmesi için gerekli durumlarda radyolojik görüntüleme tetkikleri ve laboratuvar testleri yapılır. Elde edilen bulgular ile kişide var olan hastalığın tanısı konulur. 
 Beyin ve sinir cerrahisi bölümünü ilgilendiren pek çok farklı hastalık olduğu gibi bir o kadar da farklı tedavi yöntemi bulunur.   Servis Ekibimizde takip ve tedavi süreci  ,Yoğun bakım ünitesi ile yataklı serviste Hemşireler  ve Hekimler tarafından yapılır, yardımcı personeller ile klinik hijyeni sağlanır,temizliği ve işleyişi sürdürülür.

Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniğimiz : 
 Osmaniye devlet hastanesinin 3..katında yer alır. 
 Servisimiz de 25 YATAK  bulunmaktadır.
 NRŞ Sağlık ekibimizde 15 sağlık çalışanı vardır.   
 3 uzman doktor,1 Sorumlu Hemşire, 9 Servis Hemşiresi  bulunmaktadır. 
 Kliniğimizde 2 temizlik personeli çalışmaktadır. 
 Beyin ve Sinir Cerrahi Klinik Sorumlu Hekimi: Gökhan Baloğlu
 Beyin ve Sinir Cerrahi Klinik Sorumlu Hemşiresi: Lütfiye Çelikkıran
 Beyin ve Sinir Cerrahi Klinik Kalite Gösterge Veri Sorumlusu: Hemşire Ali GEZER
 Beyin ve Sinir Cerrahi Klinik Sorumlu Hemşire Yardımcıları: 
 Beyin ve Sinir Cerrahi Klinik Eğitim Hemşiresi: 


TANILAR
 Not:  A:Acil ,  P:Planlı 
 KRANİAL:
 (A)SAK(SUBARAKNOİD KANAMA)
 (A)SUBDURAL HEMATOM 
 (A)EPİDURAL  HEMATOM
 (A)TEMPORAL FRAKTÜR, KAFA KUBBESİ VE KAFA KAİDESİ FRAKTÜRÜ
 (A)PNÖMOSEFALİ
 (A)FRONTAL,ORBİTAL ,OKSİPİTAL,PARİETAL FRAKTÜR VE DİĞER FRAKTÜRLER
 (P-A)ARNOLD CHİARİ
 (P-A)YKL(YAYGIN KİTLE  LEZYONU,YER KAPLAYAN LEZYON,TÜMÖR,KİTLE)
 (P-A)HİPOFİZ ADENOMU
 (P)HİDROSEFALİ

 SERVİKAL BÖLGE(BOYUN)
 (P)CHNP(BOYUN FITIĞI)
    (A)SERVİKAL FRAKTÜR(BOYUN KIRIĞI)
 (A-P)SERVİKAL STABİLİZASYON(VİDA TAKILMASI)
 (A-P)SERVİKAL STABİLİZASYON REVİZYONU(VİDA DEĞİŞİMİ)
 (A-P)SERVİKAL KİTLE
 (A-P)SERVİKAL STENOZ(DARLIK)

 LOMBER BÖLGE(BEL)
 (P-A)LHNP(BEL  FITIĞI)
 (A)LOMBER  FRAKTÜR(BEL  KIRIĞI)
 (A-P)LOMBER STABİLİZASYON(VİDA TAKILMASI)
 (A-P)LOMBER STABİLİZASYON REVİZYONU(VİDA DEĞİŞİMİ)
 (P)SPİNAL  KİTLE
 (A-P)LOMBER STENOZ(DARLIK)
 (A-P)VERTEBRAPLASTİ,KİFOPLASTİ

ACİL VE PLANLI  YATIŞLARDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

 NOT:
 *Tüm hastalara(acil,planlı) yatış ekg çekilmesi zorunludur.
        *İmmobil hastalarda varis çorabı ve gaita sorgulanması(3 gün olursa duphalac ve sonrası lavman uygulanır.Takibi Hemşire tarafından yapılır.)
       *Günlük damaryolu takibi(tarih ve flaster temizliği)(3 günde bir değiştirilir)
      *Günlük hasta bilekliği takibi.Tüm hastalara bileklik takılır.Okunmayanların kopanların yenisinin takılması zorunludur.(Serviste ve servisten ameliyathaneye,polikliniklere,mr,bt,grafi ve diğer servislere transferi sırasında bileklik teyit edilir.)

KRANİAL HASTALARDA YAKLAŞIM
 Hastanın yatak başı 30-45 derece kaldırılır. 
 Takip ve tedavisi uygulanır.
 TAKİP:
           ATEŞ(Yetişkin hastalarda KİBAS’ı (kafa içi basınç)arttırmamak için dr orderı ile ilaç uygulanır.)
           BULANTI(Yetişkin hastalarda KİBAS’ı (kafa içi basınç)arttırmamak için dr orderı ile ilaç uygulanır.)
           KUSMA(Ayırıcı tanı olarak fışkırır tarzda kusma sorgulanır varsa Dr. Haber verilir.Bebeklerde beslenmeye bağlı kusma olması normal olabilir ama her durum Dr. haber verilir.Bebeklerde aspire etmemesi için yan yatırılması tavsiye edilir.)

BİLİNÇ TAKİBİ

    Hastanın gks takibi ve pupilla takibi yapılır.Hastanın yakın takibi(Saatte bir uyandırılıp bilinç kontrolü sağlanır.(Zaman ,kişi oryantasyonu ve mantıklı cevaplar beklenir.)
 (+)Olumluysa,hasta uyanırsa bilinç durumu normalse uyumaya devam edebilir saatte bir takip devam eder. 
 (-)Olumsuzsa Dr’a haber verilir.Dr.  istemine göre kontrol BT çekilir, saatte bir takip devam eder.
 NOT:Kranial vakalarda nöbet riskine karşı acilde antiepileptik ilaç uygulanıp uygulanmadığı transfer formundan bakılıp Dr.’a bilgi verilir.
 NOT:Hipofiz adenomlarında saatlik AÇT ve günlük kilo takibi yapılır, dosyaya kaydedilir.
 NOT:Kranial vakalarda hasta  antiepileptik ilaç alıyor ise ameliyathaneye antiepileptik ilaç ile teslim edilir.


 SERVİKAL HASTALARDA YAKLAŞIM
     Planlı CHNP ameliyatı preop dönemde boyunluk alınması zorunludur.Ameliyathaneye boyunlukla (Boyunluk çeşidi Dr. a danışılır)indirilir.Planlı servikal hastalarda normal yatış dosyası yapılır,anestezi hazırlığı yapılır. Takip ve tedavisi uygulanır.

   LOMBER HASTALARDA YAKLAŞIM
    Planlı LHNP hastalarında preop dönemde lomber korse(korse çeşidi Dr’a danışılır) aldırılır. Planlı lomber  hastalarda normal yatış dosyası yapılır,anestezi hazırlığı yapılır. Takip ve tedavisi uygulanır.
 NOT: Vertebraplasti yada kifoplasti yapılacak hastalara ameliyathaneye indirmeden hemen önce clexane uygulanır.

          GENEL PREOP HAZIRLIK

    Hasta birgün öncesinde duş alır.Korsesi veya boyunluğu aldırılır.Ameliyat için aç bırakılan hastalara vizit sonrası aç beklemeye devam edenlere sıvı (izolen)takılır.Onamlar kontrol edilir.Kan hazırlığı kan merkezi arayarak teyit edilir.(Ameliyat öncesi hazırlık formunda kaydedilir.) 
 Kronik hastalığı olan hastalarda hekim direktifine göre yakın tansiyon, kan şekeri takibi yapılır. Hekim order istemine göre GİK protokolü,steroid şemsiyesi,inhaler ilaç,nefes,öksürme  ve triflow egzersizi uygulanır.

                GENEL POSTOP TAKİP VE TEDAVİSİ

    Hasta servise alınmadan önce kontrol BT si varsa çektirilir öyle servise alınır.Ameliyathaneden teslim alırken dren ve sonda sorgulanır.Yatağına alınan hasta 6 saat aç bırakılır.(Oralin açılması akşam vizitinde doktora sorulur.Hastanın yatak başı kaldırılır.(Beli bükülmeyecek şekilde)Sıvılarla (sırasıyla tolere etmesine göre su,meyvesuyu,çorba)  başlanır.Ertesi gün diyetine uygun yiyeceklerle devam edilir.
    Mobilizasyon akşam vizitinde ya da doktora danışılarak başlatılır.Hasta yatar vaziyette iken korse takılır,hasta destekle yatak başında ilk 15 dakika sonraki kalkışlarda 3-5 dakika oturtulur,baş dönmesi ve tansiyon problemi yoksa karşıya bakarak hemşire gözetiminde ilk mobilizasyon yapılır sonrasında normal işleyişine devam edebilir.
    Sondası çıkartılması istenen hastaya mesane egzersizi yaptırılır(En az iki defa)ve globe yönünden takip edilir,idrar çıkışı yoksa mesane palpe edilir, yapılan uygulamalar her zaman kaydedilir. 

 TEDAVİ VE TAKİP
 2x1 i.v.  tedaviler :10-22 olarak saatlendirilir.
   3x1 tablet ise 06-12-18(yemek saatleri) olarak,tablet ve iv antibiyotik ise 06-14-22 olarak saatlendirilir.
   4x1 tablet ve inhaler 06-12-18-24 olarak ,2x1 inhaler (12-24)saatlendirilir.
 Vital takibi 06-18’ dir.
    Kan şekeri takibi 4x ise 06-12-18-24 , 2x ise 18-06, 1x ise 06 değerlere göre var olan oral antidiyabetikler ve insülinler uygulanır,olmadığı durumda hekime danışılarak uygulama yapılır.
 NOT:İmmobil hastalara varis çorabı ve pozisyon verilir!!!
 Lüzum duyulan hastada aspiarasyon,CVP,evd,peg pansuman ve bakımı sağlanır.
 Formlar : Hasta dosyası,nöbet teslim defteri,narkotik defteri,acil arabası ve ısı nem formları kontrollü, özenle doldurulmalıdır.
     Yapılan her iş not alınır,dosyaya yazılı olarak kaydedilir ve Hemşire hasta başı nöbet teslimlerinde teslim edilir.

      ÖNCE ZARAR VERME (HİPOKRAT)
   SORU İŞARETLERİ DANIŞILIR (BİLİNÇLİ HEMŞİRE)
     VATANINI EN ÇOK SEVEN, GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR GAZİ MUSTAFA KEMAL  ATATÜRK

28 Kasım 2023