Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
23 Kasım 2023

Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz 1 uzman doktor, 2 hemşire,1 sosyal çalışmacı ve 1 Psikolog  ile hizmet vermektedir. Merkezimiz Ek hizmet binasında bulunmaktadır.


TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ NEDİR

 • Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli çerçevesinde ağır Ruhsal bozukluğu olan hastalara;
 • Psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi.
 • Takip ve Tedavilerin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi.
 • Sosyal Rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığına ait yataklı sağlık  tesislerine bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlere Toplum Ruh Sağlığı Merkezi denir.


HASTALARIMIZA NASIL ULAŞIRIZ

 • Merkez kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hasta veya ailesine telefon yoluyla ulaşabilir.
 • Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yaparak hasta merkeze davet edilir.
 • Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar ekip tarafından evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.
 • Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hasta veya hasta yakınları tarafından telefonla veya şahsen başvuru yapılır.


KİMLER TRSM HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR

 • Kronik Ruhsal hastalığı olan ve tedavi alan hastalar (Şizofreni  ve diğer psikotik bozukluklar , Bipolar bozukluk tanısı alanlar)
 • Hastanede tedavisi tamamlanan ve TRSM’ den hizmet alması uygun olan hastalar.
 • Kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar.
 • Geçmişteki Hastane kayıtlarına bağlı olarak  yapılan ev ziyaretlerinde tespiti yapılan hastalar.
 • Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri hastalar,hastanede bulunan TRSM polikliniğinde ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra Sağlık kurulu rapor ile merkezimizde takip altına alınmaktadır.


MERKEZİMİZDE VERİLEN HİZMETLER

 • Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti
 • Grup terapisi
 • Psikososyal beceri eğitimi
 • Hastanın durumuna göre uygun görülen resim,el sanatları , Müzik gibi uğraş tedavileri.
 • Hasta ve ailelerine psiko eğitim.
 • Hasta ve yakınlarına Sosyal haklarla ilgili eğitim ve yönlendirme.
 • Merkeze devamı sağlanan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğinin takibi,
 • Toplum bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar.
 • Merkez işleyişi hakkında hasta ve yakınlarına bilgi vermek gibi hizmetler sunulmaktadır.