Çocuk Cerrahisi

Klinik Hakkında

    3.KAT ÇOCUK CERRAHİ SERVİSİ KLİNİĞİ REHBERİ
OSMANİYE  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ

      ÇOCUK CERRAHİSİ NEDİR?
*Çocuk cerrahisi doğumdan erişkin yaşa kadar 0-18 yaş grubu çocuklarla ilgili tüm cerrahi işlemleri kapsamaktadır.
*Çocuk cerrahisi bölümlerinde çocukta doğumdan önce bilinen veya doğum sonrası ortaya çıkmış olan yenidoğan anomalileri ile cerrahi gerektiren tüm hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. 
*Çocuk cerrahisi bebeklerde doğumsal bozuklukların yanı sıra çocukluk döneminde sonradan edinilmiş hastalıklar ve çeşitli travmaların tanı tedavisi ile ilgilenen bir branştır.

    ÇOCUK CERRAHİSİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?
*Çocukluk döneminde görülen solunum sistemi hastalıklarının çeşitleri vardır. Çocuk Cerrahi olarak,Soluk borusuna(BRONŞ) ya da yemek borusuna(ÖZEFAGUS) kaçan yabancı maddelerin çıkarılması, soluk borusu hastalıkları,koroziv maddelere bağlı özefagus ve intestinal sistem yanıkları ,akciğer enfeksiyonları, akciğer hastalıkları ve göğüs kafesi rahatsızlıkları bu grupta ele alınmaktadır. 
*Çocuklarda kimi zaman vücudun baş ve boyun kısmında doğuştan var olan ya da sonradan ortaya çıkan kistler veya sinüslerle ilgili rahatsızlıklar görülmektedir. Bu tip hastalıkların tedavisinde de çocuk cerrahisi birimi hizmet vermektedir. 
*Sindirim hastalıkları, çocukluk çağında sık görülen ve cerrahi müdahale gerektirebilen hastalıklar grubudur. Bu hastalıklar arasında mide darlığı, ince bağırsak tıkanıklığı, iltihaplı bağırsak hastalıkları, makatta fistül ya da çatlak, göbek fıtığı, kasık fıtığı, hemoroid, ülser, gastroözofagial reflü, karaciğer kistleri ve polip,tümör gibi rahatsızlıklar yer almaktadır. 
*Cerrahi müdahale gerektiren her türlü travma (bıçak, silah vb. aletlerle yaralanma, trafik kazası, düşme, darbe alma ile vücut dokularının yaralanması buna dahildir)
*İdrarı,penisin  altından yapma durumu (HİPOSPADİAS)
*Bir veya iki testisin keseye inmemiş olması durumu(İNMEMİŞ TESTİS)
*Sünnet işlemi ile sünnet derisinin yapışık olması durumu( KONJENİTAL CORDİ,PENİL PLİKASYON,FİMOZİS,PARAFİMOZİS)
*HİPERTROFİK DİL ALTI FRENULUM)
*Batın içi  Endoskopik işlemler
Çocuk Cerrahi  Hastalıkları yatış işlemlerinde hemşirelik yaklaşımı:
*Hasta yatışı yapılarak servise gelir.Sekreter tarafından yatışı alınır.
*Hasta muayene odasına alınır vital bulguları alınıp  damaryolu açılır(tarih atılır).(Normal bir işleyişte hasta odası olurken çocuk olduğu için muayene odasında yapıyoruz.)
*Hasta kilosu ölçülür.Nütrisyon açısından değerlendirilir.(NRS 2002 FORMU)
*Hasta odasına yerleştirilip anamnezi alınır.
*Çocuk cerrahi için oralin en son ne zaman alındığı önemlidir doktor istemine göre kapatılır.
*Günlük damaryolu takibi(tarih ve flaster temizliği)(3 günde bir değiştirilir)
*Tüm hastalara bileklik takılır.Okunmayanların, kopanların yenisinin takılması zorunludur.(Serviste ve servisten ameliyathaneye,polikliniklere,mr,bt,grafi ve diğer servislere transferi sırasında bileklik teyit edilir.)
 
           
       TEDAVİ SAATLERİ VE İŞLEYİŞİ
Tedavi saatleri 2x 10:00-22:00  ,3x 10:00-18:00 -02:00 , 4x 06:00- 12:00 -18:00 24:00 olarak yapılmaktadır.
Ağrı kesici 3x yapılmakla beraber bazen hasta durumuna göre saatleri değişmektedir.
Tedaviler i.v yapılmaktadır.
Lüzum duyulan hastalara pansuman yapılır (sünnetlere 2x rif damlatılır)
       PREOB HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI:
1.Hasta dosyası içeriği kontrol (hasta yakını tarafından işlemlere izin verilen imzalar)edilir
 *24 saatten fazla yatan hastalar için : güvenli cerrahi-transfer formu-anestezi onam formu-yapılacak işlem onam formu-varsa tetkik ,usg rapor vb.-hasta anamnez formu-yatan hasta eğitim formu-düşme riski formu-cerrahi taraf formu.
*24 saatten az yatan hastalar için:güvenli cerrahi-transfer formu-anestezi onam formu-yapılacak işlem onam formu-varsa tetkik ,usg rapor vb.-günübirlik yatan hasta formu-cerrahi taraf formu
2.Hastaya uygun önlük giydirilir.
3.Ameliyat için aç bırakılan hastalara vizit sonrası aç beklemeye devam etmeleri söylenir..Onamlar kontrol edilir.Kan hazırlığı istenmesi durumunda kan hazırlığı yapılır.(Ameliyat öncesi hazırlık formunda kaydedilir.) 
4.Ameliyathaneden posta çağırılarak hemşire eşliğinde hasta ameliyathaneye teslim edilir.
POSTOP HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
1.Hasta odasına geldikten sonra 3 saat boyunca 15 dk aralıklarla vitali alınır .
2.Orali ve mobilizasyonu hakkında bilgi (orali ameliyatlara göre değişiklik gösterebilir.) verilir.
3.Ng ,sonda ,göğüs tüpü varsa sıvı dengesi izlemine kayıt edilir.
4.Hastanın ilk bir saat derin uyutulmaması söylenir.

   Çocuk Cerrahi taburculuk işlemlerinde hemşirelik yaklaşımı:
   Hastaya sözel ve yazılı  taburculuk eğitimi verilerek hasta yakınından taburculuk eğitimine imzası alınır.(ameliyatına /tedavisine göre her hastada değişiklik gösterir.)
  
  Çocuk cerrahi kliniği
*Osmaniye devlet hastanesinin B Blok 3.katında yer alır. 
*Servisimiz 21 yatak   bulunmaktadır.
*Kliniğimizde 1 uzman hekim (Servet Öcal ), 1 Sorumlu Hemşire (Özlem Yiğit),  9 Servis Hemşiresi , 1 Sekreter (Özlem Yılmaz) ve   2 temizlik personeli çalışmaktadır. 
      KLİNİKTE YAPILAN DİĞER İŞLEMLER
  Formlar : Hasta dosyası,nöbet teslim defteri,narkotik defteri,acil arabası ve ısı nem formları kontrollü, özenle doldurulmalıdır.
  Yapılan her iş not alınır,dosyaya yazılı olarak kaydedilir ve Hemşire hasta başı nöbet teslimlerinde teslim edilir.

       *** ÖNCE ZARAR VERME (HİPOKRAT)
  
                ***     VATANINI EN ÇOK SEVEN, GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR 
                                                              GAZİ MUSTAFA KEMAL  ATATÜRK

28 Kasım 2023