Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi
08 Şubat 2024

VERİMLİLİK ve KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI

KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU  

Dr. Turgut ULAŞ

VERİMLİLİK ve KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI

Ahu Fatma BESNEK
Melike AYAZ
Fatma AKSU
Ali GEZER
Abuzer MERCİMEK