8 Mart Dünya Kadınlar Günü
08 Mart 2018


Hayatın her alanında, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Bu bağlamda aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınların, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kadın erkek herkesin sorumluluğudur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında çok büyük fedakarlıklar gösteren kadınlarımız tüm dünya ulusları içinde en çok saygıya değer kadındır. Tarihimizin her döneminde fedakarlıktan çekinmeyen kadınlarımız, modern ve çağdaş Türkiye’nin oluşmasında söz sahibi olmuşlardır. Buna paralel olarak Türk kadınının, eğitimde, bilimde, sanatta, ekonomide, siyasette, kamu yönetiminde kısacası hayatın her alanında yaptığı çalışma ile elde ettiği başarı her geçen gün artmaktadır. Tüm dünyada 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanmakta olup, Kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği ve kadınların kendilerini geliştirmelerine olanak vereceği düşüncesi bu kabulde önemli rol oynamaktadır.

Kadınlarımızın sağlığını tehdit eden en önemli hususlardan biri de kadına yönelik şiddettir. Şiddet denilince en sık görülen fiziksel şiddet anlaşılmaktadır. Ancak cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet türleri de hiç de azımsanmayacak boyutlarda yaşanmaktadır. Aile içi şiddet yetersiz beslenmeye, kronik hastalıkların artmasına, madde bağımlılığına, beyin ve organ travmalarına, geçici ve kalıcı hastalıklara, kronik ağrıya, düşüklere, anne ölümlerine, intiharlara neden olan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilir. Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlarda depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, sıkıntılı olma hali, yoğun korku, değişikliklerden kaygı duyma sık rastlanan belirtilerdir. Bu konuyla ilgili halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Toplumun ilerlemesi, gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi için kadının önemini iyi anlamamız gerekmektedir. Şunu da belirtmek isterim ki kadına şiddet modern hayatın gerisinde kalmış insanların büyük bir ayıbı, acizliğidir. İnsana şiddet en önemlisi kadına şiddet uygulayanları kınıyor ve şiddet olaylarının son bulması temennisiyle Sağlıklı kadınlar, sağlıklı yarınlar diyerek, başta kadın sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Dr. Hasan ÖZNAVRUZ

İl Sağlık Müdürü