İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER PERFORMANS KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
15 Temmuz 2018

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerin çalışmalarını kapsayan Gösterge kartlarında belirtilen kriterlerin değerlendirilmesi amacıyla İlimiz Sağlık Yöneticilerinin katıldığı farkındalık toplantısı düzenlenmiştir.
İl Sağlık Müdürü Dr.Hasan Öznavruz başkanlığında 12 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen bilgilendirme ve farkındalık toplantısında; Sağlık tesislerinde etkin, kaliteli, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışı işe yapılacaklar ve mevcut durum değerlendirilmesi yapılmıştır.
  • toplanti1.jpg
  • toplanti2.jpg
  • toplanti3.jpg
  • toplanti4.jpg
  • toplanti5.jpg
  • toplanti6.jpg