Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi kapsamında Akılcı Test İstem Prosedürü Yayınlanmıştır.
07 Ağustos 2018

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tıbbi biyokimya laboratuvarlarını, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarını, tıbbi patoloji laboratuvarlarını ve doku tipleme laboratuvarlarını kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. İlgili Proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarını standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;

 Akılcı Test İstem Prosedürü,

 Konsültasyon İstem Prosedürü,

 Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları,

 Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu,

 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu,

 Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi”

çalışmaları hazırlanarak yayımlanmıştır.

Çalışma basamaklarına sistematik uyum sağlanabilmesi açısından da sağlık hizmet sunucularına 31.08.2018 tarihine kadar uyum süresi verilmiştir. Bu kapsamda ilgili sağlık tesislerince belirtilen süreye kadar uyum sağlanacak olup Sağlık Bakanlığımızca belirtilen süreden sonra yerinde denetim gerçekleştirilecektir.Akılcı Test İstemi Prosedürü    Refleks Test ve Reflektif Test   
 
   Bu Test Nerede Yapılıyor ?


Akılcı Laboratuvar Kullanımı
    Tetkik Sonuç   
 
  Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi