TASARRUF TAKİP BİRİMLERİ KURULDU...
08 Mart 2019

  Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulmuştur.

Kamuda kullanılan kaynakların verimli kullanılmasının arttırılması ve harcamaların azaltılması amacını güden program kapsamında Bakanlığımız bünyesinde Tasarruf Takip Ofisi kurulmuştur.
Bakanlığımızda kurulan Tasarruf Takip Ofislerinin İl düzeyinde iş ve işlemlerinin takibinin sağlanması amacıyla Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı tüm Sağlık Tesislerimizde "Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar Birimleri" kurulmuştur.

İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı tüm Sağlık Tesislerimizde de kaynakların verimli kullanılmasının arttırılması ve harcamaların azaltılması amacı ile kurulan Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar Birimlerinin tanıtım toplantısı; İl Sağlık Müdürümüz Dr.Hasan Öznavruz Başkanlığında 5 Şubat 2019 tarihinde Müdürlüğümüz İdarecileri ve İl ve İlçe Sağlık Tesislerinin yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Proje faaliyetlerinin il düzeyinde takibinin ve uygulamasının sağlanması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı her bir Sağlık Tesisinde kurulan Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) birimlerinde öncelikle;
Tasarruf ve gelir arttırıcı program ve projeleri oluşturmak,
Program ve projelerin uygulama takibini yapmak,
Program ve projelerin raporlanmasını yapmak,
Tasarruf çalışması yapılacak alanları belirlemek,
Tasarruf çalışması alanlarında yapılan tespit ve risk analizleri değerlendirmek,
Tasarruf çalışması alanları için uygulama takvimini değerlendirmek,
Uygulamaya ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
Hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak çalışmalarımızın temelini oluşturacaktır.


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg