Hastanemizde ve İlimizde Tek Olan "Dil ve Konuşma Terapisti H. Çağatay SEZER" Ek Hizmet Binamızda Hasta Kabulüne Devam Etmektedir.
08 Ekim 2020

Hastanemizde ve İlimizde tek olan "Dil ve Konuşma Terapisti H. Çağatay SEZER" Ek Hizmet Binamızda hasta kabulüne devam etmektedir.
Dil ve konuşma terapisti , ilgili uzman tabip tarafından yönlendirilen ve dil, konuşma, ses ve yutma patalojisi olan hastaların, kendi alanı ile ilgili değerlendirmesini ve terapisini uygular, ayrıca tedavi ve rehabilitasyon planlamasını hazırlayan ve karar veren ekip üyelerinin içinde yer alabilir.
Dil ve konuşma terapisinin çalışma alanları ;
1. Gecikmiş dil-konuşma
2. Artikülasyon bozuklukları
3. Akıcı konuşma bozuklukları
• Kekemelik
• Hızlı-bozuk konuşma (cluttering )
4. Yaygın gelişimsel bozukluklarda dil gecikmesi ( otizm, asperger sendromu vb.)
5. Ses bozuklukları
• Nodül-polip-reinke ödemi vb.
• Vokal fold parazi/paralizisi
• Kas gerilim disfonisi
• Mutasyonel falsetto
• Larenjektomi sonrası ses restorasyonu
6. Yutma bozuklukları
• Yeme-yutma problemleri
• Salya kontrol problemleri
• Çiğneme problemleri
• Baş-boyun kanserlerinde yutma fonksiyonu koruyucu çalışmaları
7. Edinilmiş dil bozuklukları
• SVO sonrası dil konuşma bozuklukları
• TBI sonrası dil konuşma bozuklukları vb.
8. Motor konuşma bozuklukları
• Nörolojik temelli konuşma bozuklukları ( serebral palsi vb. )
• Apraksi
• Dizartri

  • çağatay.jpg