Genel Cerrahi

Klinik Hakkında

OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ
GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ REHBERİ
Genel Cerrahi Nedir?
Genel cerrahi, ilaç tedavisi veya farklı tıbbi tedavi yöntemleri uygulanarak tedavi edilemeyen hastalıklarda, ameliyat yapılması ile birlikte organın onarılması veya sorunlu organın kesip çıkarılmasıyla uygulanan yöntemdir. Geniş bir çalışma alanı olan bu bölüm; onkoloji, endokrinoloji, travmatoloji gibi diğer konularda uzmanlığı olan bölümlerle iş birliği içindedir.
Cerrahi işlemler genel cerrah ve uzman doktorlar tarafından yapılan operasyonlardır. Operasyonlarda anestezi uzmanları, hemşireler ve cerrahi teknisyenler ekibin bir parçası olarak bilinmektedir. 
Ameliyat öncesi ve sonrası süreç hakkında bilgi cerrahlar tarafından hastaya aktarılır. Genellikle acil durumlar olmak üzere pek çok farklı konuda ameliyatlar gerçekleştiren cerrahlar gelişmiş teknoloji ile birlikte birçok rahatsızlığın ve hastalığın tedavisini gerçekleştirir. 
Bu bölüm, Robotik Cerrahi, Laparoskopik Cerrahi veya Endoskopik Cerrahi olarak sınıflandırılabilir. Genellikle guatr, meme, fıtık, yemek borusu, mide, makat çatlağı, rektum, böbrek üstü bezi, karaciğer, safra yolları, mide fıtığı ve kanser ameliyatlarını içeren operasyonlar yapılmaktadır. 

Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?
Hastalıklarla ilgili geniş bir alana bakan bu bölüm, genellikle, karın ve bu bölgeye bağlı olan organların yanı sıra pek çok hastalık türünün incelendiği ve tedavisinin yapıldığı alandır. 
Bunların yanı sıra genel cerrahi hangi hastalıklara bakar sorusunun cevapları maddeler halinde şu şekildedir:
Mide-Bağırsak
Anal Bölge
Karın İçi Kitleler
Karaciğer
Safra Kesesi
Dalak
Böbrek Üstü Bezleri
Karın Boşluğu ile İlgili İç ve Dış Fıtıklar
Reflü Hastalığı
Varisler
Kasık Fıtığı ve Mide Fıtığı
Meme Hastalıkları (Fibrokist, Fibroadenom gibi)
Tiroid Hastalıkları (Guatr gibi)
Makat Çatlağı (Anal Fissür gibi)
Anal Fistül
Pankreatit
Vücut Kitleleri (Lipoma, Yağ bezeleri)
Sebase Kist
Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs)
İleus
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte zengin ve güçlü tıbbi cihazlarla Videoendoskopik (Laparoskopi) cerrahi, lazer cerrahisi, perküten girişimsel işlemlerin uygulandığı minimal invaziv cerrahinin yanı sıra açık ve kapalı multidisipliner girişimler de özenle yapılmaktadır. Donanımlı ameliyathane ve yoğun bakım imkanları, diğer branşlarla iletişim ve birlikte olma en büyük destek olup hastanın iyiliği en mutlu olacağımız beklentilerimizdendir.
Genel Cerrahi Bölümleri
Pek çok hastalığın ve rahatsızlığın tedavisinin yapıldığı bu bölümde uzman cerrahlar farklı alanlardaki uzman doktorlarla iş birliği içinde çalışmaktadır. Birçok hastalığı kapsayan bu alan, ilaçla tedavisi yapılamayan veya tıbbi yöntemlerle iyileştirilemeyen hastalıkların tedavi sürecinde rol almaktadır.
Genel Cerrahi bölümleri şu şekilde sıralanabilir:
Gastrointestinal Sistem
Karın İçi 
Sindirim Sistemi 
Cilt ve Yumuşak Doku Ameliyatları 
Meme Hastalıkları 
Endokrin Sistem 
Cerrahi Onkoloji 
Cerrahi Yoğun Bakım 
Travmatoloji 
Vasküler Cerrahi 
Transplantasyon Cerrahisi 
Kalp ve Damar Cerrahisi 
Çocuk Cerrahisi 
Çocuk Kardiyovasküler Cerrahi 
Göğüs Cerrahisi 
Plastik Cerrahi 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Obezite Cerrahisi
Genel Cerrahide Hangi Ameliyatlar Yapılmaktadır
Ameliyatlar açık ve kapalı yöntemlerle hastanemizde yapılabilmektedir. Karaciğer, pankreas, bağırsaklar, bunların ilk akla gelenleridir.
Bunların yanı sıra Genel Cerrahide yapılan ameliyatlar şu şekildedir:

Obezite ameliyatları
Mide küçültme ameliyatları
Tiroid
Meme
Mide
Yemek Borusu
Karaciğer 
Pankreas
Dalak
Bağırsaklar
Karın içi kitle
Mide, Karın ve Kasık Fıtıkları
Kasık Fıtıkları
Sünnet
Anal apse
Apandisit
Genel Cerrahi Tanı Yöntemleri
Hasta odaklı bir yaklaşım ile öncelikle hastalık öyküsünün detaylı olarak dinlenmesi ile süreç başlar. Daha önce geçirmiş olduğu hastalıkların öğrenilmesi, fiziki muayene edilmesi, gerekli biyokimyasal, radyolojik tetkiklerinin yapılması ve gerekirse nükleer tıp olanaklarından yararlanılması ile hastalık tanısı konulur ve tedavi süreci başlar.
Benzer hastalıklar ile ilgili ayırıcı tanı yapılır. Diğer sistem muayeneleri için ilgili uzmanlarla konsültasyon yapılarak uygun tedavi planlanır. Bu işlemlerde Hastanemizdeki; laboratuvar, radyoloji merkezlerindeki imkanlardan yararlanılmaktadır.
Ameliyat sonrasında gelişmiş imkanlara sahip yoğun bakım ünitesinin bulunması hasta ve hekim açısından önemli bir güven kaynağıdır.
Genel Cerrahi Tedavi Yöntemleri
Cerrahi operasyonun yapılacağı organlara veya bulundukları sistemlere bağlı olarak tedavinin bu alanın hangi bölümü tarafından yapılacağı belirlenmektedir. Pek çok bölümle birlikte iş birliği içinde olan bu alanın cerrahi operasyonları farklı yöntemlerle yapılmaktadır. 
Kapalı ameliyatlarda genellikle endoskopik ve laparoskopik sistemler kullanılarak ameliyat sonrası iyileşmenin hızlı ilerlemesini sağlamaktadır. Bu duruma bağlı olarak kapalı ameliyatlar doktor ve hastalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. 
Vakaların büyük bir bölümünü onkoloji hastaları oluştururken, vücudun farklı alanlarında ortaya çıkan tümörlerin operasyonları, cerrahlar ve organın bulunduğu bölgeye bağlı olarak uzman olan doktorlarla birlikte tedavi edilmektedir. 
18 yaş üstü kişilerin sağlık durumlarına göre ve hastalıklı organın durumuna göre belirlenen tedavi yöntemlerinde cerrahın uygun gördüğü durumlarda cerrahi müdahale ile tedavi sağlanabilir.
Açık veya kapalı yöntemlerle yapılabilen ameliyatlarda, uzman cerrahlar tarafından kullanılan son derece teknolojik cihazlar tercih edilmektedir. Ameliyat türleri genellikle organa ya da bağlı bulunduğu sisteme göre belirlenmektedir.
Hastanemizde birtakım cerrahi uygulamalar da yer almaktadır. Laparoskopik cerrahi, obezite cerrahisi ve mide küçültme operasyonları gibi pek çok cerrahi operasyonlar da yapılmaktadır. 
Laparoskopik Cerrahi
Genel cerrahi yöntemlerinden biri olan laparoskopik cerrahi; göbek deliğinden ince bir teleskobun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanmaktadır. Laparoskopi ameliyatı, genel anestezi altında yapılmaktadır. 
Halk arasında “kapalı”, “bıçaksız” ya da “kansız ameliyat” olarak da bilinen laparoskopik cerrahide, karın içi aydınlatılarak hastalığın ya da sorunun doğrudan gözlemlenmesi olanağını sağlanmaktadır. 
Bu yöntemde gerekirse aynı anda karında çeşitli noktalara açılan 3-5 mm’lik deliklerden içeri sokulan yardımcı cihazlarla tedavi uygulanmaktadır. Bu cihazlar vasıtası ile ameliyat sırasında karıniçi organlarının tamamı büyütülmüş olarak daha geniş açıdan değerlendirilebilmektedir.
Laparoskopi operasyonlar; obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı başta olmak üzere birçok cerrahi işlemlerde uygulanmaktadır.

Obezite Cerrahisi
Genel cerrahi alanı içerisinde giren obezite cerrahisi,  Genel Cerrahi Uzmanı ve ekibi tarafından obezite tedavisine yönelik ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.
Mide küçültme ameliyatların başarılı olabilmesi için operasyon öncesinde detaylı konsültasyon yapmak gerekmektedir. Hastanemizde hastalarımızın şikayetlerinden yola çıkarak kapsamlı bir tanı süreci başlatılır. Uzmanlarımızın uygun bulması halinde de gerekli cerrahi girişim uygulanır.
Toplum refahını sağlamak ve profesyonel olabilmek için; yapılacak işin daha fazla önemsenmesinin, yüksek seviyede eğitim almayı, başkalarına yardımda bulunma isteğiyle beraber motive olmayı örgütlenmeyi ortak ve paydaşlar olan değer ve inançlara sahip olmayı, sorumluluk alma ve de karar verme etkinliğini gerektirir. Cerrahi hemşirelik hizmetleri bu değerler ışında verilmektedir.

Cerrahi Hemşire Nedir?
Bir çalışmanın meslek olarak kabul edilebilmesi için bazı kriterlere sahip olması beklenir. İlgili kriterlerin en başında sağlanan hizmetin insanlık adına vazgeçilmez olması ve toplum sağlığını gerçekleştirmiş hatta refahını sağlamış olmasıdır. Başka kriterlere bakıldığında ise bu kriterlerin oluşturmaya yönelik oldukları bilinmektedir. Toplum refahını sağlamak ve profesyonel olabilmek için; yapılacak işin daha fazla önemsenmesinin, yüksek seviyede eğitim almayı, başkalarına yardımda bulunma isteğiyle beraber motive olmayı örgütlenmeyi ortak ve paydaşlar olan değer ve inançlara sahip olmayı, sorumluluk alma ve de karar verme etkinliğini gerektirir. Bu sebeple, neredeyse bütün meslekler etik ile yakından ilişkilidir. Bu sebeple, etik iyi ve doğru olanı araştıran bir felsefi alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Etik kavramının hemşirelik hizmetleri için önemli bir değerdir. Sağlık bakım hizmetlerinin önemli bir parçası olan hemşirelik, uygulama kapsamında birçok konuda hasta için en ideal kararı vermeyi gerektirir. 21. yüzyılda hemşireler genişleyen rolleri ve fonksiyonlarıyla daha önceki sürece göre daha karmaşık kararlar verme ve bu kararların sorumluluğunu kabul etmek durumundadır. Bu kapsamda cerrahi hemşirelik hizmetlerinin önemi giderek artmaktadır. Cerrahi hemşiresi, gerçekleştirilecek bir ameliyat operasyonu öncesinde, sırasında ve sonrasında hekim tarafından hastaya verilmesi uygun görülen tedavinin planlanmasında, sağlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde etkin rol oynayan sağlık çalışını olarak gösterilebilir. 

Cerrahi Hemşire Ne İş Yapar?
Cerrahi hemşiresinin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları şu şekilde göstermek mümkündür.
Hemşirelik hizmetleri kapsamında yürürlükte yer alan yasa ve düzenlemeler bağlı olarak, görevini yerine getirmek.
Çalışmış olduğu ODH’ta hemşirelik bakım protokollerinin oluşturulması kapsamında katkılarda bulunmak
Protokollerin uygulanması hususunda bilgi sahibidir ve uygular.
Hastayı doğrudan veya dolaylı olarak servis ya da üniteye kabulünü gerçekleştirir.
Gözetimi altında olan hastanın durumunu hasta değerlendirme formu kapsamında değerlendirerek hastanın üniteye veya servise uyumunu sağlar.
Kurumun belirlemiş olduğu standartlar doğrultusunda değerlendirme sonucu elde edilen veriler ışığında, hasta bakım planını hazırlayarak uygular ve sonuçlarını değerlendirir. İhtiyaçlar doğrultusunda gerekmesi halinde yeni düzenlemeler yapar.
İlgili protokoller doğrultusunda hekimin yazılı ve sözlü istemini order alma kriterlerine göre alır, uygulama hususuyla ilgili forma kaydeder.
Hekim istemi doğrultusunda hastaya, doğru hasta ve doğru ilaç gibi ilkeler doğrultusunda kalarak kurum politiklarına uygun, haricen, oral ve parenteral yöntemle verilecek ilaçlar verir ve bu işlemleri hemşire izlem formuna doğrudan kaydeder.
İlaçlardan dolayı hastanda beklendik veya beklenmedik etkileri bakımından hastayı izler. Elde etmiş olduğu bulguları sorumlu doktora bildirir ve bütün bunları hemşire izlem formuna kaydeder.
Hem tarafından istenmesi halinde periferik damar yolunu açarak ve damar yolunun devamlılığını sağlamak bir diğer görevidir
Ameliyat öncesi hasta hazırlığı protokolü uygun olarak hastayı ameliyat öncesi hazırlığını yapar.
Hastaya ameliyat öncesi ve sonrası yapılacak işlemlerle ilgili doğrudan bilgi vermekle sorumludur.
Hastanın güvenli bir şekilde ameliyathaneye naklini gerçekleştirir.
                ACİL VE PLANLI YATIŞLARDA ODH’TA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Servisimize yatan hastalarımızın sistemden  yatışı alındıktan sonra  hasta dosyası hasta veya yakını tarafından hasta odasında bilgileri alınır. Daha sonra hastanın vital bulguları ve açlık kan şekeri  bakılarak hemşire gözlem formuna, şeker takip çizelgesine ve hbys sistemine  kayıt altına alınır.
Hastaya damar yolu açılır (tarih , ad, soyad yazılır) 
Alerjisi ve kronik hastalıkları sorgulanan hastanın isim bilekliği takılır
Hasta odası, servis,yemek,ziyaret saatleri,ameliyat olacaksa preop ve postop dönemde neler yapması gerektiği konusunda hastaya eğitim verilir.
Yatışı, dosyası ve eğitimleri tamamlanan hastanın doktor tarafından verilen takip ve tedavileri yapılır.
Hastaya herhangi bir lokal cerrahi işlem yapılacaksa pre-op hazırlık yapılır. (cerrahi onam, röntgen, tahlil)

       ODH GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ’NDE PRE-OP HAZIRLIK

Hasta birgün öncesinde duş alır.Ameliyat bölgesi tıraşı yapılır. Umblikal Hernilerde karın korsesi aldırılır. 
Ameliyat sabahı hasta geldiğinde yatış işlemleri yapıldıktan sonra hastanın vital bulguları alınır, diyabeti varsa kan şekeri ölçülür.
Hastanın dosyası ve onamları kontrol edilir. 
Hastaya açlığı, kronik hastalıkları, agregan(kan sulandırıcı) kullanıp kullanamdığı sorgulanır. Hasta kan sulandırıcı ilacını kaç gün önce kestiği sorgulanır. Eğer hasta ilacı kullanmaya devam etmişse doktora haber verilir. Hasta ilacını almayı kesmişse anestezi formuna bakılır. Kaç gün önceden ilacı kesmesi gerektiği kontrol edilir. 
Anestezi notunda ayrıca ASA I, II, III ve yoğun bakım şartı var mı ,kan hazırlığı var mı kontrol edilir. 
Nota uygun tekrarlanacak tetkik vs. yapılır.
Preop tetkikleri(hemogram, biyokimya, INR, ELIZA sonuçları dosyaya eklenir. Kolesistektomi ve Guatr(MNG) gibi ameliyatlarda USG sonucu dosyaya konmalıdır. 
Ameliyatına uygun Radyoloji sonuçları dosyaya eklenir. 
EKG’si yoksa çekilir. 
Ameliyat için aç bırakılan hastalara sıvı (izotonik)takılır. 
Onamlar kontrol edilir.Kan hazırlığı varsa kan merkezini arayarak teyit edilir. (Ameliyat öncesi hazırlık formunda kaydedilir.) 
Kronik hastalığı olan hastalarda hekim direktifine göre tansiyon, kan şekeri takibi yapılır. 
Hekim order istemine göre GİK protokolü, steroid tedavisi, inhaler ilaç, nefes, uygulanır. 
Hasta ameliyathaneye gönderilmeden; bütün kıyafetleri, takılar ve protezleri varsa ojesi çıkartılır, ameliyat önlüğü ve bonesi giydirilir. Güvenli cerrahi formu transfer hemşiresi tarafından kontrol edilir. 
Hasta güvenli bir şekilde sedyeye alınır. Transfer hemşiresi eşliğinde posta personeli ile ameliyathaneye götürülür.
Pre-op’ta karşılayan sağlık personeline; hastanın adı-soyadı, ne ameliyatı olacağı, doktorunun kim olduğu, hasta dosyası, 1000cc izotonik serumu ve antibiyotiğiyle teslim edilir.

           ODH GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ’NDE POST-OP DÖNEM HASTA TAKİBİ

Hasta ameliyattan çıktıktan sonra Post-op ünitesine alınır. Hasta vitalleri stabil ve spontan solunumunu yerine getirince anestezi uzmanı tarafından servise alınması uygun görüldükten sonra  transfer hemşiresi eşliğinde hasta ameliyathaneden servise getirilir. 
Hasta posta ve personel yardımıyla güvenli bir şekilde hasta yatağına alınır. 
Bütün Genel Cerrahi ameliyatlarında hastanın yatak başı kaldırılır.(Hastalarımızın bulantı ve kusması olacağı için aspirasyon riskini önleme amaçlı yapılır.)
Vital bulguları alınır. ( İlk 1 saat, 15 dakikada bir; ikinci 1 saat, 30 dakikada bir; sonrasında saatlik durumu stabilse 4 saatte bir) 
Solunumu rahat mı, ameliyat yeri ve dreni, sondası kontrol edilir. Dren varsa hasta yatağı yanına asılır. 
Hemovac ve minivac varsa kendinin sağına veya soluna ameliyat bölgesinden aşağıda kalacak şekilde negatif basıçta bırakılır.
Dren klempli ise açılır.
Sıklıkla yara yeri kanama kontrolü,dren takibi yapılır.
Herni(fıtık)ameliyatlarında erkek hastalarda hasta v yakınına penis ve skrotumda morluk ve şişlik kontrolü anlatılır.morarama ve şişlik durumunda doktora haber verilir. 
Gereğinde elevasyon ve soğuk uygulama yapılır. 
Hemoroidlerde yara yerine konan tampon doktor istemine göre 8-10 saat sonra çıkartılır.
Meme ameliyatlarında ,ameliyat yapılacak kolun tersi taraftan damar yolu açılır,çift taraf ameliyatlı ise ayaktan damar yolu açılır.
Hasta diyalize giriyor ise fistül açılmış yada açılacak kol belli ise diğer koldan damar yolu açılır.
Hastanın vitalleri yakın takip edilir özellikle nabız ve tansiyon açısından.(Aktif kanaması varsa hastada solukluk terleme taşikardi ve hipotansiyon gözlenir.)
Post-op öksürme ve triflow egzersizi öneriliyorsa hasta yakınına bilgi verilir.(Hasta kendisine geldiğinde uygulattırılır)
Mide ve bağırsak ameliyatlarında ve NG’si varsa hasta aç bırakılır. 
Onun dışında doktorunun özel bir istemi yoksa hastanın açlık süresi 6 saattir.
Oralin açılması akşam vizitinde doktora sorulur. 
Rejim-1 ile başlanır. Sıvılarla (sırasıyla tolere etmesine göre su, meyve suyu, nescafe,çorba) başlanır. 
Ertesi gün diyetine uygun yiyeceklerle devam edilir.
Mobilizasyon doktora danışılarak spinal anestezilerde ayaktaki uyuşukluğu geçince; genel anestezide özel bir istem yoksa 6 saat sonra yataktan kaldırılır.    Hasta yatar vaziyette iken korsesi varsa takılır, immobil hastalara varis çorabı giydirilir. 
Hasta destekle yatak başında ilk 15 dakika sonraki kalkışlarda 3-5 dakika oturtulur, baş dönmesi ve tansiyon problemi yoksa karşıya bakarak hemşire gözetiminde ilk mobilizasyon yapılır sonrasında normal işleyişine devam edebilir.
   Sondası çıkartılması istenen hastaya mesane egzersizi yaptırılır(En az iki defa)ve globe yönünden takip edilir,idrar çıkışı yoksa mesane palpe edilir, yapılan uygulamalar her zaman kaydedilir. 
Dren takibinde gelen sıvının rengi, içeriği, miktarı kaydedilir. Özellikle kolesistektomi ya da mide ameliyatlarında safra(sarı-yeşil renkte) ve taze kan gözlendiyse miktarıyla birlikte doktoruna ivedilikle haber verilir. 
MNG(guatr)ameliyatlarında hastanın dudaklarında,yüzünde uyuşukluk,ellerinde karıncalanma kasılma gibi durumlarda hasta ve yakınının bize bilgi vermesi istenir.
Eğer hastada bu şikayetler varsa doktora haber verilir,kanda kalsium seviyesi kontrol edilir ve doktor isteminde izotonik sıvı içinde kalsiyum ampul ıv uygulanır,vital bulguları yakın takip edilir.
Ameliyat yeri kanama açısından yakın takip edilir,yara terinde şişlik var mı kontrol edilir.(Aktif kanama durumunda soluk borusunuda baskılayacağı için hemşiremiz takibinde çok dikkatli olmalıdır.)
Paratroid Adenomlarında tetkik olarak Ca,Fosfor ve Parathormon bakılır.

ODH GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ’NDE İLAÇ TEDAVİ SAATLERİ
2*1 i.v tedavi  saat 10-22 olarak saatlendirilir.
3*1 i.v tedavi  saat 14-22-06 olarak saatlendirilir.
4*1  i.v  tedavi saat 12-18-24-06 olarak saatlendirilir.
2*1 tablet ve inhalerler 10-22
3*1 tablet 14-22-06
4*1 tablet ve inhalerler 12-18-24-06 
ODH GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ’NDE KAN ŞEKERİ TAKİBİ
2*1 açlık kan şekeri takibi 17- 06
4*1 kan şekeri takibi 11-17-22-06 
5*1 kan şekeri takibi 11-14-17-22-06
24*1 kan şekeri takibi saat başı olarak yapılır.
Lüzum duyulan hastalarda aspirasyon, aldığı çıkardığı takibi,dren takibi, peg pansumanı,kolostomi bakımı, dekübitis pansumanı, cvp bakımı, sonda uygulaması,immobil hastalara pozisyon, mesane egzersizi sağlanır. 
Yapılan bütün işlemler hemşire gözlem formuna, ağrı formuna ve hemşirelik süreci bakım planına kaydedilir.
 ODH GENEL CERRAHİ KLİNİĞİMİZ
Osmaniye Devlet Hastanesinin B Blok 2. katında yer alır. 
Servisimiz toplamda 21 hasta odasının 1 tanesi izolasyon amaçlı , iki kişilik 18 adet hasta ve tek kişilik 2 adet toplamda 21 hasta odası ,39 yataklı birim olarak hizmet vermektedir.
  Sağlık ekibimizde 24 sağlık çalışanı vardır.
6 Hekim (Birisi cerrahi onkolog)
12 Hemşire, 
2 Ebe ,
1 Pansuman hemşiresi,
1 Evde sağlık teknikeri,
2 Otomasyon personeli ve 
3 Temizlik personeli görev yapmaktadır.
Sorumlu Hekim : Dr. Orhan KARA
Sorumlu Hemşire : Selma SAZLIDERE
Servis Eğitim Hemşiresi : Sultan BAL

28 Kasım 2023