Kardiyoloji

Klinik Hakkında

Osmaniye il sağlık müdürlüğü
Osmaniye Devlet Hastanesi


Kardiyoloji nedir?
Kalp ve kalp damarlarına ait hastalıkların teşhisi,tedavisi ve takibi ile ilgilenen tıp dalına "Kardiyoloji" adı verilir.Bu bölümde görev yapan uzman doktorlara ise "Kardiyolog" denilmektedir. 
Genel olarak göğüs sıkışması,çarpıntı,gaz şikâyeti,nefes darlığı,yorgunluk duygusu ve ender olarak ateş gibi çeşitli belirtilerle kendini belli eden kalp hastalıkları, dünyada ve ülkemizde başlıca görülen sağlık sorunlarından biridir. 
Kalp hastalıkları çok küçük yaşlardan,ileri yaşlara kadar geniş bir yaş aralığında ortaya çıkmaktadır.Bu hastalıkların giderek artmasından ve kötü sonuçlarından dolayı hastanemiz bu alana gerekli önemi vermiş ve bununla ilgili çalışmalara özen göstermiştir.

Kalp hastalıkları neden olur?
Kalp hastalıkları risk faktörleri olarak;yaş,seks,aile öyküsü,sigara içmek,kötü beslenme,yüksek tansiyon,yüksek kolesterol değerleri,diyabet,obezite,stres,fiziksel hareketsizlik ve zayıf hijyen olarak sıralanabilir.Bunlara doğuştan gelen kalp ve kapakçık kusurlarını da ekleyebiliriz.

Kalp hastalıkları nasıl olur?
Sonradan ortaya çıkan kalp hastalıklarının başlıca nedenlerinden birisi ateroskleroz dediğimiz damar setleşmesi olayıdır.Damar yüzeyinde gelişen bu olay zamanla koroner damarlardaki kan akımının azalmasına neden olur.Hatta bu plaklar zamanla damarı tıkayarak kalbe geri dönüşü olmayan ciddi zararlar verebilir.
Kalp hastalıkları genellikle göğüs,boyun,çene,boğaz,üst karın veya sırtta ağrı,nefes darlığı,yorgunluk,düzensiz kalp atışı vs. belirtilerle kendini gösterirler.
Kalp hastalıkları çoğunlukla periferik arter hastalığı,anevrizma,kalp yetmezliği,inme,kalp krizi ve ani ölüm gibi komplikasyonlara yol açabilir.


Kalp hastalıkları tanı ve tedavisi

Kardiyovasküler hastalık bazen düzenli değerlendirmelerle erken tespit edilebilir. Kişinin kardiyoloji bölümüne başvurması durumunda öncelikle anamnezi alınır ve ardından fiziki muayenesi yapılır.
Bulguların değerlendirilmesi için gerekli durumlarda EKG.EKO.radyolojik görüntüleme tetkikleri ve laboratuvar testleri  yapılır.Elde edilen bulgular ile kişi de var olan hastalığın tanısı konulur.
Düzenli değerlendirme dışında çoğunlukla kalp krizi,angina,inme veya kalp yetmezliği olana kadar kardiyovasküler hastalık teşhisi konmayabilir. 
Kardiyoloji bölümünü ilgilendiren pek çok farklı hastalık olduğu gibi bir o kadar da farklı tedavi yöntemi bulunur.Servis ekibimizde takip ve tedavi süreci,yoğunbakım ile yataklı serviste hemşireler ve hekimler tarafından yapılır.Yardımcı personeller ile klinik hijyeni sağlanır,temizliği ve işleyişi sürdürülür. 

Tanılar:
  
Vücudun en önemli organlarından biri olan kalbin görevi vücuda yeterli miktarda kan pompalamaktır. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı vücudun ihtiyacı olan kanı pompalayamayan kalpte görülen başlıca rahatsızlık kalp yetmezliği olarak adlandırılır. Kardiyoloji sıklıkla kalp yetmezliği ve şu hastalıkların teşhis ve tedavisini gerçekleştirir:
İstemik kalp hastalıkları,
Ateroskleroz,
Hipertansiyon,
Akutkoroner sendromu,
Aort yetmezliği,
Mitral kapak darlığı ve yetmezliği,
Aort darlığı ve yetmezliği,
Miyokart infarktüsü,
Pulmoner yetmezlik ve stenoz,
Trisküspitstenozu,
Endokart hastalıklar,
  Kardiyomiyopati,
  Perikardiyalefüzyon,
  Perikardtamponad,
  Kardiyak ve primer tümörle
  Kardiyak aritmiler ve arrest,
  Atriyalmiksoma,
  Atriyalfibrilasyon,
  Periferik arter rahatsızlıkları,
  Wolf Parkinson White Sendromu 

KARDİYOLOJİ SERVİSİ İLEYİŞİ


Kardiyoloji Kliniğimiz;

Osmaniye Devlet Hastanesinin B Blok 4.katında yer alır.
Servisimiz toplam da 1 izolasyon 24 normal hasta yatağı olmak üzere 25 yataktan oluşmaktadır.
Kardiyoloji sağlık ekibi olarak 22 çalışanı vardır.
6 uzman hekim 1 asistan hekim vardır.
1 sorumlu hemşire,10 servis hemşiresi bulunmaktadır
3 temizlik  personeli çalışmaktadı
  2 tıbbi sekreter olmak üzere düzenli ve 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.


Acil ve Planlı Yatışlarda Hemşirelik Yaklaşımı:

Bölümümüze dair yatışlar acil müdahale durumu ve yoğunbakım ihtiyacı gerektirdiği için yatışlar öncelikle anjio ünitesi kabulü ve yoğunbakım ünitesine yatışları kapsamaktadır.
Planlı yatışlarımız ise elektif olarak hazırlanan koroner anjiografi ve perifer anjiografilerden oluşmaktadır.
Bunun dışında polikliniklerimizden servisimize tedavi almak amacıyla hasta yatışlarımızda olmaktadır.
Sebebi ne olursa olsun kronik kalp yetmezlikleri,akut kalp yetmezlikleri yoğunbakım ünitesinden çıkış yapılarak servise alınmaktadır.
Yoğunbakım ünitesinden çıkan hasta yoğunbakım hemşiresi eşliğinde servisimize gelmektedir.Yoğunbakım hemşiresinin servis hemşiremize hastaya dair yapılan gerekli bilgilendirmeleri eşliğinde hasta teslim alınır.
Yoğunbakımdan alınan hastamızın ilk etapta ateş,nabız,tansiyon değerleri bakılarak not edilir.
Daha sonrasında hastanın özellikle kronik hastalıkları,geçirdiği rahatsızlıklar,düzenli kullandığı ilaçlar ve ilaç alerjisi olmak üzere gerekli bilgileri alınır. 
Hastanın var olan orderına göre tedavi ve bakımlarına devam edilir. 
Anjiografisi planlanan hastalarımız ise sabah 08:00 de servisimize ellerinde hasta yatış dosyaları ile ve yakınlarıyla birlikte gelirler.
Servise gelen bu hastaların yatışları kardiyoloji polikliniğinde sekreterler tarafınca yapılmıştır.
Anjiosu yapılacak olan hasta hazırlığı sürecinde ise hastalar oda,anjioya'ya hazırlık ve anjio sonrası hakkında  bilgilendirilir
Daha sonrasında anjio hazırlığı olarak;bileklik takılması,damaryolu açılması,ateş,nabız,tansiyon bakılması ve doktor istemine göre EKG çekilmesi ve kan alınması (cbc,biokimya,horm-enzim) ve hastanın kronik rahatsızlıkları arasında diabetes mellitus mevcut ise kan şekerine bakılması işlemleri yapılır.Hastaya anjio önlüğü verilip nasıl giymesi gerektiği anlatılır.
Hastanın özellikle kronik hastalıkları,ilaçları,ilaç alerjisi,geçirdiği hastalıklar tarafınca alınır.Hastalarımıza alınan anemnez ve yapılan gözlem sonrası uygun eğitim ve hemşirelik bakımı uygulaması ve planlaması yapılır.Dosya hazırlığı bu şekilde tamamlanmış olur.
Anjio ünitesinin istemi üzerine hastalar anjio ünitesine gönderilir.
Anjiodan sonra hastalar anjio hemşiresi eşliğinde servisimize geldiklerinde servis hemşiremiz tarafınca teslim alınır.
Anjio ünitesinden sheati çekilmeden gelen hastalarımızın sheat çekim saati not edilir.(6-8  saat  olacak şekilde not alınır.)
Hastalarımıza yatağa alınırken eşlik edilir ve dikkat etmesi gerekli işlemler dikkatlice anlatılır.
Çekim saati geldiğinde  doktor tarafından ve servis hemşiresi eşliğinde hastaların sheati çekilir.
Anjiodan sheati çekilmiş olarak gelen hastalarımıza ilk etapta sheat bölgesine kum torbası konulma işlemi yapılır.
Hastalar postanjio süreci hakkında bilgilendirildikten sonra eğer doktoru tedavi önermiş ise tedavileri yapılmaktadır.
Hastaların taburculuk sürecine dair gerekli bilgilendirme doktorları tarafından yapılmaktadır.
Poliklinikten servisimize tedavi amaçlı yatan hastalarımızda ise süreç aynı yoğunbakımdan teslim alınan hastalarımız gibidir.

Bunlara ek olarak:
Günlük damaryolu takibi(tarih ve flaster temizliği)(3 günde bir değiştirilir)
Günlük hasta bilekliği takibi.Tüm hastalara bileklik takılır.Okunmayanların,kopanların yenisinin takılması zorunludur.(Hastalara yapılacak tüm işlemlerde kalit standartlarına göre kontroller yapılır.)

Tedavi ve Takip 

Servisimizde;
1x1 tedaviler saat 10:00 da yapılır.
2x1 tedaviler saat 10:00 ve 22:00 de yapılır.
3x1 tedaviler saat 10:00,18:00 ve 02:00 de yapılır.
4x1 tedaviler saat 06:00,12:00,18:00 ve 06:00 te yapılır.
 Doktor orderına ve gerekli hallerde Vital takibi 10-14-18-22 ve 06 dır.
Kan şekeri takibi 4x ise 11-17-22 ve 06 şeklinde,2x ise 17-06 şeklinde yapılır.Ölçülen değerlere göre var olan oral antidiyabetikler ve insülinler uygulanır,olmadığı durumda hekime danışılarak uygulama yapılır.
Formlar:Hasta dosyası,nöbet teslim defteri,narkotik defteri,acil arabası ve ısı-nem formları kontrollü ve özenli bir şekilde doldurulur.
Yapılan her iş not alınır,dosyaya yazılı olarak kaydedilir ve hemşireler nöbet teslimini hasta başında yaparlar. .

28 Kasım 2023